Wat met de garantie?

Alle wagens zijn nieuw, wat wil zeggen dat zij steeds beschikken over de wettelijke
garantietermijnen van de constructeur, dit gezien de wagens ook aangekocht zijn bij een officiële
erkende concessiehouder van het merk.